previous Tiki Matt next
Tiki Matt (with bongo)
9" x 12" Acrylic on watercolor paper. Mounted on velvet mounting board