previous tiki next
Tiki
6' x 1.5' Acrylic and ink on board